De goddelijke schoonheid van het leven...

 

Waarom zou je naar het NoMoreGurus Introductie Seminar komen?
Het grootste probleem in de wereld is vervreemding.

Vervreemding van je eigen lichaam.
Vervreemding van elkaar.
Vervreemding van de natuur.
Vervreemding van de kosmos en het goddelijke.

We leren dat de wereld uit fysieke materie bestaat die we kunnen zien,
aanraken, horen, ruiken, proeven. En we leren ook dat we deze wereld
naar de hand moeten zetten om te overleven.

Je ziet het resultaat als je om je heen kijkt.
Plastic in de zee, ijskappen die smelten en nog steeds overal oorlog.

Is er een connectie in de problemen op aarde en het probleem van vervreemding?
Hoe creëeren we een gezonde relatie met onszelf en onze omgeving?

In de bovenstaande video is goddelijke schoonheid van het leven voelbaar.

Over heel de wereld en in alle tijden hebben mensen ceremonies gedaan met 
de intentie het goddelijke van het leven te eren en het bewustzijn te verruimen om tot nieuwe inzichten te komen. Een andere manier van...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.